SIROCU (Loa: 17m)

Loa: 17m, čelik

Kratki opis radova: izmjena glavne palube cca 20m2 i izrada nove tikove palube na glavnoj palubi; uređenje podvodnog dijela trupa