YLAJA GERMANIA (Loa 13m)

Loa 13m, čelik

Kratki opis radova: REFIT – uređenje podvodnog dijela trupa, AKZ, „fairing“ i farbanje bokova, sanacija i farbanje palube, farbanje kabine, kokpita i nadgrađa, ugradnja pramčanog tunela i propelera, ugradnja sidrenog vinča, izmjena prozora, djelomična izmjena i lakiranje drvenih dijelova….